Current Reports
29.12.2017
Current Report 27/2017

Nabycie akcji własnych

28.12.2017
Current Report 26/2017

Przydział obligacji serii AW.

27.12.2017
Current Report 25/2017

Emisja obligacji serii AW, BW, CW.

14.12.2017
Current Report 24/2017

Prace nad programem emisji obligacji.

29.11.2017
Current Report 23/2017

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

19.10.2017
Current Report 22/2017

Powołanie Komitetu Audytu

02.10.2017
Current Report 21/2017

Zmiany w składzie Zarządu MDI Energia S.A.

29.09.2017
Current Report 20/2017

Przedłużenie umowy finansowania działalności MDI Energia S.A. przez Deutsche Bank Polska S.A.

07.09.2017
Current Report 19/2017
Informacja od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.
07.09.2017
Current Report 18/2017

Informacja od akcjonariusza o sprzedaży akcji.

14.07.2017
Current Report 17/2017

Zawarcie aneksów do umów.

04.07.2017
Current Report 16/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

30.06.2017
Current Report 15/2017
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MDI Energia S.A. w dniu 30 czerwca 2017 roku.
30.06.2017
Current Report 14/2017

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

08.06.2017
Current Report 12/2017 K

Korekta Raportu Bieżącego 12/2017 z dnia 02 czerwca 2017 "Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A."

02.06.2017
Current Report 13/2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

02.06.2017
Current Report 12/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

02.06.2017
Current Report 11/2017

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

16.05.2017
Current Report 10/2017

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MDI Energia S.A.

16.05.2017
Current Report 9/2017

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MDI ENERGIA S.A.

08.05.2017
Current Report 8/2017

Informacja od akcjonariusza o zamiarze sprzedaży akcji.

21.03.2017
Current Report 7/2017

Informacja o zmianie wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok opublikowanych w Raporcie Bieżącym 6/2017 z dnia 15 marca 2017 roku.

15.03.2017
Current Report 6/2017

Informacja o wstępnych, szacunkowych, niezaudytowanych wynikach finansowych MDI Energia S.A. za 2016 rok

27.02.2017
Current Report 5/2017

Rejestracja akcji serii B, C i D w KDPW

24.02.2017
Current Report 4/2017

Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B,C,D

21.02.2017
Current Report 3/2017

Rejestracja akcji serii C i D w KDPW

17.02.2017
Current Report 2/2017

Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Lublinie

23.01.2017
Current Report 1/2017

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku