Current Reports
16.10.2020
Current Report 31/2020
22.09.2020
Current Report 30/2020
18.09.2020
Current Report 29/2020
17.09.2020
Current Report 28/2020
07.09.2020
Current Report 27/2020
07.09.2020
Current Report 26/2020
06.08.2020
Current Report 25/2020
31.07.2020
Current Report 23/2020
30.07.2020
Current Report 22/2020
28.07.2020
Current Report 21/2020
13.07.2020
Current Report 19/2020
15.05.2020
Current Report 14/2020
02.05.2020
Current Report 13/2020
30.04.2020
Current Report 12/2020
10.04.2020
Current Report 10/2020
02.04.2020
Current Report 9/2020
02.04.2020
Current Report 8/2020
19.12.2019
Current Report 39/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

10.12.2019
Current Report 38/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

10.12.2019
Current Report 37/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

02.12.2019
Current Report 36/2019

Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

28.11.2019
Current Report 35/2019

Zawarcie Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego.

28.11.2019
Current Report 34/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

25.11.2019
Current Report 33/2019

Korekta Śródrocznego skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.

12.11.2019
Current Report 32/2019

Zawacie aneksu do umowy kredytu