Raporty bieżące
17.09.2020
Raport bieżący 28/2020
30.04.2020
Raport bieżący 12/2020
19.12.2019
Raport bieżący 39/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

10.12.2019
Raport bieżący 38/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

10.12.2019
Raport bieżący 37/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

02.12.2019
Raport bieżący 36/2019

Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

28.11.2019
Raport bieżący 35/2019

Zawarcie Umowy Limitu Kredytu Wielocelowego.

28.11.2019
Raport bieżący 34/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu.

25.11.2019
Raport bieżący 33/2019

Korekta Śródrocznego skróconego SF za okres 1.01 - 30.09.2019 r.

12.11.2019
Raport bieżący 32/2019

Zawacie aneksu do umowy kredytu