Raporty bieżące
19.12.2019
Raport bieżący 39/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

10.12.2019
Raport bieżący 38/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

10.12.2019
Raport bieżący 37/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

02.12.2019
Raport bieżący 36/2019

Wygaśnięcie Umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

28.10.2019
Raport bieżący 31/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytu

22.10.2019
Raport bieżący 30/2019

Umowa na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych

08.10.2019
Raport bieżący 29/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy

01.08.2019
Raport bieżący 23/2019

Umowa budowy elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

22.07.2019
Raport bieżący 22/2019

Zawarcie aneksów do umów kredytu

12.07.2019
Raport bieżący 21/2019

Zawarcie Umowy Przedwstępnej

11.07.2019
Raport bieżący 20/2019

Wygaśnięcie Umowy Przedwstępnej

10.07.2019
Raport bieżący 19/2019

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

09.07.2019
Raport bieżący 18/2019

Umowa ramowa o współpracy z Remor Solar Polska S.A.

05.07.2019
Raport bieżący 17/2019

Wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Członków Komitetu Audytu

04.07.2019
Raport bieżący 16/2019

Rozstrzygnięcie przetargu o udzielenie zamówienia

21.05.2019
Raport bieżący 10/2019/K

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - sprostowanie omyłki pisarskiej

20.05.2019
Raport bieżący 9/2019

Nieodbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia