Władze Spółki

Zarząd

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Budownictwa i Architektury. W latach 1999-2004 był dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju w spółce deweloperskiej o zasięgu ogólnopolskim oraz rozwijał projekty budowy farm wiatrowych na Pomorzu. Od 2003 roku Prezes Zarządu PSW sp. z o.o. – spółki produkującej „zieloną energię” pozyskiwaną z turbin wiatrowych. Od 2014 roku Prezes Zarządu WPM Sp. z o.o. Od 2004 roku Prezes Zarządu MDI S.A, następnie MDI Energia S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Członka Zarządu w PIGEOR – organizacji reprezentującej firmy działające na rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce.
Piotr Gajek

Członek Zarządu

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 w Dromexie, w departamencie inwestycji. Następnie w firmie konsultingowej Andersen gdzie pracował przez 10 lat, by w roku 2002 dołączyć do EY, gdzie do 2009 roku był partnerem. Od 2009 do 2014 roku dyrektor wykonawczy w Telekomunikacji Polskiej (dziś Orange) gdzie zajmował się restrukturyzacją całej grupy kapitałowej. W 2015 roku w LOT gdzie również zajmował się restrukturyzacją. W latach 2016-2018 w Work Service SA jako doradca prezesa, dyrektor finansowy (CFO), szef na Polskę. Obecnie jest dyrektorem finansowym (CFO) w MDI Energia SA, spółce prowadzącej działalność związaną z realizacją osiedli mieszkaniowych w całej Polsce oraz w branży odnawialnych źródeł energii specjalizującej się w projektach farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Członek rad nadzorczych, biegły rewident, absolwent kursów managerskich w Cambridge, IMD Lozanna i Kellog w USA.

Rada nadzorcza

Jarosław Wikaliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Barłowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Barłowski jest radcą prawnym, absolwentem UW (Mgr Prawa i Aministracji) oraz London School of Economics and Politicial Science (Bsc.Econ). Był przez 9 lat jednym z założycieli, wspólników oraz członków zarządu kancelarii prawnej Amhurst Brown sp. z o.o, a następnie przez 15 lat wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k., w której obecnie jest starszym doradcą. Prowadzi indywidulaną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w kontekście Polskim i Europejskim, doradza przy przygotowaniu i przeprowadzaniu fuzji i przejęć. Członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce, dyrektor (non-executive) w organizacji non-profit CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law), krajowy korespondent magazynu „ International Coorporate Rescue” ( Chase Cambria).
Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Markiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Doświadczenie zawodowe zdobywał już w okresie transformacji rynkowej początku lat 90-tych przy projektach finansowania akwizycji oraz inwestycji przemysłowych.  Zarządzał finansami największego producenta opakowań szklanych w Polsce oraz brał udział w tworzeniu europejskiej struktury O-I Europe w  Szwajcarii, części koncernu O-I (Owens-Illinois) z indeksu S&P500 giełdy nowojorskiej.  Oprócz  branży szklarskiej wspierał swym doświadczeniem narodowego operatora - Pocztę Polską - w czasie jej przekształcenia z  przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, gdzie jako Członek Zarządu był odpowiedzialny za finanse i regulacje prawne. Zarządzał finansami spółek  prywatnych oraz giełdowych.  Absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Master of Business Administration University of Illinois at Urbana-Champaign.  Ukończył podyplomowe studia Mendoza College of Business, University of Notre Dame oraz studia doktoranckie w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.