Akcjonariat

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego MDI Energia S.A 

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym
IPOPEMA 12 FIZAN zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A.

30 181 613

65,46%

Grzegorz Sochacki

4 680 000

10,15%

MDI Energia S.A.

4 000 000

8,68%

 Ogólna liczba akcji MDI Energia S.A. wynosi 46.108.506 i składa się na nią:

1.468.506  akcji serii A 
140.000  akcji serii B
7.060.000  akcji serii C
37.440.000  akcji serii D

Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Na 1 akcję przypada 1 głos.
Wartość nominalna 1 akcji wynosi 3,50 PLN.

Kapitał zakładowy wynosi 161.379.771,00 PLN

Akcje oznaczone są kodem ISIN PLNFI1000012.