Władze spółki

Zarząd

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Grzegorz Sochacki

Prezes Zarządu

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Szczecińskiej, Wydział Budownictwa i Architektury. W latach 1999-2004 był dyrektorem ds. inwestycji i rozwoju w spółce deweloperskiej o zasięgu ogólnopolskim oraz rozwijał projekty budowy farm wiatrowych na Pomorzu. Od 2003 roku Prezes Zarządu PSW sp. z o.o. – spółki produkującej „zieloną energię” pozyskiwaną z turbin wiatrowych. Od 2014 roku Prezes Zarządu WPM Sp. z o.o. Od 2004 roku Prezes Zarządu MDI S.A, następnie MDI Energia S.A. Od 2005 roku pełni funkcję Członka Zarządu w PIGEOR – organizacji reprezentującej firmy działające na rynku energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w Polsce.
Piotr Gajek

Wiceprezes Zarządu

Piotr Gajek

Wiceprezes Zarządu

Magister inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 w Dromexie, w departamencie inwestycji. Następnie w firmie konsultingowej Andersen gdzie pracował przez 10 lat, by w roku 2002 dołączyć do EY, gdzie do 2009 roku był partnerem. Od 2009 do 2014 roku dyrektor wykonawczy w Telekomunikacji Polskiej (dziś Orange) gdzie zajmował się restrukturyzacją całej grupy kapitałowej. W 2015 roku w LOT gdzie również zajmował się restrukturyzacją. W latach 2016-2018 w Work Service SA jako doradca prezesa, dyrektor finansowy (CFO), szef na Polskę. Obecnie jest dyrektorem finansowym (CFO) w MDI Energia SA, spółce prowadzącej działalność związaną z realizacją osiedli mieszkaniowych w całej Polsce oraz w branży odnawialnych źródeł energii specjalizującej się w projektach farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych. Członek rad nadzorczych, biegły rewident, absolwent kursów managerskich w Cambridge, IMD Lozanna i Kellog w USA.
Przemysław Skwarek

Członek Zarządu

Przemysław Skwarek

Członek Zarządu

Magister prawa, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego w MDI Energia S.A. Z firmą związany od sierpnia 2015 roku, gdzie jako Kierownik Projektu w MDI S.A. uczestniczył w przygotowaniach do giełdowego debiutu spółki. Od 02.2016 Kierownik Działu Sprawozdawczości MDI Energia SA, a od 12.2018 Dyrektor Działu Księgowości i Sprawozdawczości MDI Energia S.A. Od 2011 do 2016 prowadził własną działalność zajmując się importem win włoskich. W latach 2004-2010 pracował dla Grupy Agora, od 04.2004 jako Kierownik Działu Kontroli Kredytowej i Windykacji, następnie w grudniu 2007 objął stanowisko Kontrolera Finansowego Czasopism. Karierę zawodową rozpoczął w 2000 roku w firmie Provident Polska S.A., w lutym 2002 awansując na stanowisku Zastępcy Kierownika Działu Windykacji, a w październiku 2003 na stanowisko Kierownika ds. Windykacji. 

Rada nadzorcza

Jarosław Wikaliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jarosław Wikaliński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Wewnętrznego, a także studiów podyplomowych Bankowości i Finansów na kierunku Bankowość Inwestycyjna, organizowanych przez Gdańską Akademię Bankową, Uniwersytet Gdański oraz Guildhall University w Londynie. Karierę zawodową rozpoczął 1994 roku w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI S.A. Od lipca 1996 roku związany z PBR S.A., gdzie był odpowiedzialny za projekty inwestycji bezpośrednich Banku oraz private placement. Od lipca 1998 roku współpracował z BRE BANK S.A., gdzie, jako Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Finansowych, odpowiadał za projekty strategiczne Banku w obszarze rynku kapitałowego, zaangażowania kapitałowego Banku oraz restrukturyzacji aktywów posiadanych przez Bank. W latach 2002-2006 związany z PZU Życie S.A. oraz PZU Asset Management S.A. Początkowo jako Zastępca Dyrektora, a później jako Dyrektor Biura Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A. odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfel spółek publicznych oraz największy na polskim rynku portfel instrumentów dłużnych. Od 2005 roku Dyrektor Biura Rynku Publicznego PZU Asset Management S.A., odpowiedzialny za portfele akcyjne klientów PZU AM S.A. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A. W latach 2011 – 2015 zajmował jednocześnie stanowisko Prezesa Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A.Zasiadał w Radach Nadzorczych następujących spółek publicznych: NFI Fortuna S.A., PEMUG S.A., Szeptel S.A., Drugi NFI S.A., Sterprojekt S.A., Unimil S.A., Armatura Kraków S.A. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Inovo Sp. z o.o.
Michał Barłowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Barłowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Barłowski jest radcą prawnym, absolwentem UW (Mgr Prawa i Administracji) oraz London School of Economics and Political Science (BSc Economics). Był przez 8 lat jednym z założycieli, wspólników oraz członków zarządu kancelarii prawnej Amhurst Brown sp. z o.o., a następnie przez 15 lat wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy sp.k., w której obecnie jest starszym doradcą. Prowadzi indywidulaną praktykę w kancelarii radcy prawnego. Zajmuje się prawem gospodarczym, w szczególności prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym w kontekście Polskim i Europejskim, doradza przy przygotowaniu i przeprowadzaniu fuzji i przejęć. Autor i współautor publikacji w tym “Cross-Border Insolvency” oraz “Directors’ Liability and Indemnification” (Globe Law and Business), “Handbuch Insolvenzrecht in Europe” (CH Beck), „Transakcje przejęć i fuzji” oraz „Spory cywilne i gospodarcze (Lexis Nexis Polska), „Set-Off Law and Practice” oraz “Financing Company Group Restructurings” (Oxford University Press), „Joint Ventures. Jurisdictional comparisons” (Thomson Reuters). Prelegent i moderator na konferencjach INSOL Europe, IBA, UIA, itp., jest zapraszany na prowadzenie szkoleń w Academy of European Law (ERA); wieloletni kontrybutor publikacji „Doing Business” Banku Światowego. Członek zarządu Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji w Polsce, dyrektor (non-executive) w organizacji non-profit CERIL (Conference of European Restructuring and Insolvency Law), krajowy korespondent magazynu „International Corporate Rescue”
Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński

Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Karasiński. Posiada ponad 25 letnie doświadczenie w finansach. Od 1996 roku uczestniczy w projektach doradczych na rynku kapitałowym w Polsce. Przeprowadzał przeglądy finansowe due dilligance i wyceny dla inwestorów. Brał udział w transakcjach M&A, IPO na GPW, restrukturyzacji i prywatyzacji. Od 2010 roku zasiada w Radach Nadzorczych spółek notowanych na GPW - obecnie członek rad nadzorczych Mercator Medical S.A. MDI Energia S.A. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej – specjalizacja nawigacja morska, studiował dodatkowo na Uniwersytecie Gdańskim - specjalizacja ekonomika transportu. Był członkiem rad nadzorczych Globe Trade Centre S.A (2013-2016),. Armatura Kraków S.A (2012-2015), BOMI S.A. (2011-2012) Projprzem S.A. (2010-2016), JHM Development S.A. (2012-2016). BRIJU S.A (2016-2017). Obecnie związany z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej oraz firmą doradczą Robinzone. W latach 2002-2004 Kontroler Finansowy Grupy Brasco S.A., w latach 2000-2002 związany z Wirtualna Polska S.A, jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Doradca Zarządu, w okresie 1996-2000 Wicedyrektor bankowości inwestycyjnej w Rothschild. W latach 1994-1996 pracownik działu notowań Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Wcześniej związany z grupą logistyczną A.P.Moller Maersk i BP Shipping.
Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Kubica

Członek Rady Nadzorczej

Pan Grzegorz Kubica ma 45 lat; absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw, z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o. ), od 2005 roku do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie jako kierownik projektu odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej . Od 2007 do 2008 prezes zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. ( wcześniej FOKSAL NFI S.A. ) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku do 2010 roku wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. agencji PR/IR odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki ( min. MIRBUD S.A., PAGED S.A., BIOTON S.A., HARDEX S.A., BBI DEVELOPMENT NFI S.A., BBI CAPITAL NFI S.A., ELZAB S.A., EFH S.A. ) Od 2010 partner w spółce Rubicon Partners S.A. świadczącej usługi bankowości inwestycyjnej dla Klientów krajowych i międzynarodowych, prowadzącej transakcje z obszaru fuzji i przejęć, organizującej finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, zarówno na rynku prywatnym, jak i publicznym. Od 2010 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. Od 2014 roku do nadal członek Rady Nadzorczej MDI Energia S.A. Od 2018 roku do nadal członek Rady Nadzorczej CARLSON INVESTMENTS S.A. W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finanse S.A., Instal Lublin S.A., PAGED S.A. oraz GRAAL S.A.
Marcin Iwaszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Iwaszkiewicz

Członek Rady Nadzorczej

Z wykształcenia ekonomista, w 1990 roku ukończył warszawską SGH – kierunek Finanse i Statystyka, z tytułem Magistra, w specjalizacji Bankowość. Posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze bankowości, z początkami w latach 1992-2002 w Citibank Poland S.A., gdzie pracował jako Dyrektor Departamentu Sprzedaży Cash Management, a następnie w Banku BPH S.A. jako Dyrektor Zarządzający Pionem Bankowości Transakcyjnej i Finansowania Handlu. W latach 2004-2010 był członkiem zarządu w Deutsche Bank Polska S.A., odpowiedzialnym za rozwój bankowości transakcyjnej, IT i Operacje. Obecnie odpowiada za relacje z międzynarodowymi strategicznymi klientami korporacyjnymi w BNP Paribas Bank Polska S.A. Posiada również doświadczenia w obszarze infrastruktury. W latach 2012-2013 doradzał Zarządowi PKP Informatyka sp. z o.o. (Grupa PKP) w kwestiach organizacji i rekrutacji w pionie sprzedażowym, a w latach 2013-2014 był Prezesem Zarządu Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o. (Grupa PKP), zarządzającym pracownikami i budżetem zakładu produkcyjno-usługowego w Bydgoszczy. W latach 2014-2016 był Prezesem Zarządu TINES Investment Sp. z o.o. (Grupa Kapitałowa TINES), zarządzający inwestycjami kapitałowymi Grupy Kapitałowej TINES prowadzonymi za granicą.