Pandemia nie zaburzyła wyników

2021-04-01

„Notowana na rynku głównym GPW MDI ENERGIA ma za sobą udany okres. W tym roku spółka skupia się na realizacji strategii. Od początku stycznia aukcje zdrożały o 26 proc., do 4,12zł.

 

MDI ENERGIA prowadzi działalność we wszystkich odnogach branży OZE i specjalizuje się w realizacji projektów farm wiatrowych, biogazowni oraz instalacji fotowoltaicznych.

 

Spółka przyznaje, że pandemia nie miała istotnego, negatywnego wpływu na działalność grupy. W 2020 r. skonsolidowane przychody wyniosły 259 mln zł wobec 179,5 mln zł rok wcześniej.

 

- W 2020 r. MDI ENERGIA zwiększyła obroty o 44 proc. w stosunku do roku 2019. Jest to wynik realizacji nowej strategii ukierunkowanej na OZE. W 2020 t. rozpoczęliśmy budowę ośmiu biogazowni, każda 1 MW. Dwie zostały ukończone i oddane do użytkowania. Pozostałe są w budowie, na różnym etapie zaawansowania. W 2020 r. zrealizowaliśmy 73 projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 69 MW dla inwestora zagranicznego. W chwili obecnej realizujemy 31 farm fotowoltaicznych – mówi Grzegorz Sochacki, prezes MDI ENERGIA.

 

Ogromną poprawę firma odnotowała również na poziomie wyniku netto. Zysk grupy wyniósł z 2020 r. 4,8 mln zł, wobec 127 tys. rok wcześniej.

 

- W 2019 r. musieliśmy dokonać odpisu niewykorzystanej tarczy podatkowej. W 2020 r. powróciliśmy do generowania zysku netto odpowiadającego realizowanym kontraktom i przychodom – mówi Sochacki. Dodaje, że mimo pandemii zarząd pozostaje optymistyczny. Spółka konsekwentnie realizuje strategię, która zakłada m.in. osiągnięcie czołowej pozycji wśród firm z branży OZE. Ponadto jednym z założeń strategii jest trzykrotny wzrost przychodów do 2025 r.

 

W tym roku spółka skupia się m.in. na budowie elektrowni biogazowych i farm fotowoltaicznych. Ponadto przygotowuje się do nowych usług, np. magazyny energii. Przypomnijmy, że w styczniu MDI ENERGIA zawarła z Griffin Energy list intencyjny dotyczący opracowania kompleksowej oferty na fotowoltaikę wraz z własnym magazynem energii.

Kapitalizacja MDI ENERGIA wynosi około 190 mln zł.”

 

Autor: Dominik Osowski

Źródło: parkiet.com